Top Banner
Button HomeButton SchoolButton PPLButton AboutButton Links
Välkommen till Internord Flight Training

Informationsmöte PPL Utbildning
Lördagen 2016-10-01, klocka 09:00 till 15:00 håller vi ett informations möte om utbildning för PPL Flygcertifikat. Mötet hålls på Örebro flygklubb. Ingen föranmälan krävs. Välkommen.


Är du intresserad av flyg och funderar på att utbilda dig till pilot? Internord Flight Training erbjuder både grundutbildning och olika tilläggsutbildningar till befintliga piloter. Vi är stationerade i Örebro men jobbar över hela mellan-Sverige.

Nyhet: Hos Internord Flight Traning så kan man nu göra språkprov för engelsk och svensk behörighet. För mer information och/eller bokning av språktest - Se 'Om Oss' sidan.

Har du frågor om flyg eller flygutbildning så hör gärna av dig till oss.

Flygskola

Internord Flight Training har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva flygutbildning till privatflygcertifikat och mörkerbehörighet. Vi kan också erbjuda typinflygning, skillnadsutbildning och olika former av flygträning till befintliga piloter. Nedan är en kortfattad beskrivning av de tjänster som vi erbjuder inom området flygutbildning.

Bottom Home

Tel: 070-2717202, e-mail: tflyg.sweden@gmail.com